Điều khoản & điều kiện

Hoạt động trong lĩnh vực Gambling online, MAY88 cũng như các đơn vị cung cấp dịch vụ đầu ngành đều sẽ có các yêu cầu ràng buộc theo tiêu chí do Tổ chức Cấp phép yêu cầu.

ĐIỀU KIỆN THAM GIA MAY88

Dưới đây là các điều kiện mà bất kì người tham gia nào tại MAY88 cần phải đảm bảo:

 

 1. Người chơi phải có năng lực nhận thức và chịu trách nhiệm, tức là đã đủ 18 tuổi. Nếu có phát hiện nào liên quan đến người chơi chưa đủ điều kiện trên, MAY88 có thể từ chối xử lý bất kỳ các khoản giao dịch nào.
 2. Mỗi người chơi chỉ đại diện cho chính mình, không đại diện cho người khác hoặc bất kì tổ chức nào. Các khiếu nại liên quan đến tài khoản chung của một nhóm người sẽ không thuộc trách nhiệm của hệ thống.
 3. Người chơi được kêu gọi tham gia với tinh thần giải trí và nhận thức nguy cơ thua cược khi tham gia, tránh các tác động tiêu cực xảy ra. 
 4. Có tinh thần Fairplay, tuyệt đối không có hành vi gian lận khi tham gia cá cược. Nếu hệ thống phát hiện thành viên vi phạm hoặc có ý vi phạm, thì ngay lập tức hủy tư cách thành viên mà không cần thông báo trước. Các hành vi cấu kết hoặc cố gắng để thông đồng, tham gia trực tiếp hay gián tiếp với mục đích trục lợi khuyến mãi từ MAY88 cũng được xếp vào hành vi gian lận và bị xử lý không khoan nhượng.
 5. Không sử dụng dịch vụ, thiết bị và phần mềm hay thông tin gây ảnh hưởng đến hoạt động của MAY88. Mọi cố gắng làm mất cân bằng trong hoạt động cá cược như sử dụng gián điệp mạng, phần mềm, nguồn dữ liệu không minh bạch đều bị xem là không hợp lệ.
 6. Người chơi không được sử dụng hoặc có ý định sử dụng tài khoản mở tại MAY88 để thực hiện, hoặc cho người khác sử dụng tài khoản vào các hoạt động phi pháp như lừa đảo hay rửa tiền. 
 7. Việc tham gia MAY88 là hành động tự nguyện, người chơi tự chịu trách nhiệm cho mọi quyết định của mình khi tham gia bất kỳ nội dung nào trên trang cược, bao gồm cả việc tham gia các sự kiện khuyến mãi và quy trình đặt cược.

ĐIỀU KHOẢN LIÊN QUAN

Quyền - Nghĩa vụ của MAY88

 • MAY88 có toàn quyền sở hữu, sử dụng dữ liệu, thông tin được phía người chơi cung cấp để hỗ trợ, kiểm tra hoạt động cá cược của người chơi tại trang cược. MAY88 có quyền cập nhật, sửa đổi thông tin phù hợp theo tiêu chí hoạt động, bất kỳ thời điểm nào hệ thống thấy cần thiết.
 • Là đơn vị cung cấp không gian trò chơi, MAY88 có nghĩa vụ mang đến thị trường các sản phẩm đạt chuẩn, xử lý giao dịch nhanh chóng, hỗ trợ các thông tin ngay lập tức khi khách hàng cần.

Quyền - Nghĩa vụ của quý khách hàng

 • Người chơi tại MAY88 được cấp quyền sử dụng các thông tin, dữ liệu bao gồm các chương trình ưu đãi, dữ liệu thể thao, các danh sách cố định, tư liệu, kết quả, thống kê, các con số cược và tỷ lệ cược cho quá trình tham gia.
 • Khi truy cập, đăng ký và trở thành thành viên MAY88, Quý khách hàng được xem là đã chấp nhận và tuân thủ tất cả các điều kiện hệ thống đưa ra và có tránh nhiệm tuân thủ các điều kiện trên. 
 • Việc thường xuyên kiểm tra và cập nhật các quy định về Chương trình Khuyến mãi, thông báo mới của hệ thống cũng là nghĩa vụ của thành viên. Khi phát hiện lỗi, sai sót, vui lòng liên hệ ngay cho bộ phận hỗ trợ để xử lý và giải đáp.
Điều khoản & điều kiện

Hoạt động trong lĩnh vực Gambling online, MAY88 cũng như các đơn vị cung cấp dịch vụ đầu ngành đều sẽ có các yêu cầu ràng buộc theo tiêu chí do Tổ chức Cấp phép yêu cầu.

ĐIỀU KIỆN THAM GIA MAY88

Dưới đây là các điều kiện mà bất kì người tham gia nào tại MAY88 cần phải đảm bảo:

 

 1. Người chơi phải có năng lực nhận thức và chịu trách nhiệm, tức là đã đủ 18 tuổi. Nếu có phát hiện nào liên quan đến người chơi chưa đủ điều kiện trên, MAY88 có thể từ chối xử lý bất kỳ các khoản giao dịch nào.
 2. Mỗi người chơi chỉ đại diện cho chính mình, không đại diện cho người khác hoặc bất kì tổ chức nào. Các khiếu nại liên quan đến tài khoản chung của một nhóm người sẽ không thuộc trách nhiệm của hệ thống.
 3. Người chơi được kêu gọi tham gia với tinh thần giải trí và nhận thức nguy cơ thua cược khi tham gia, tránh các tác động tiêu cực xảy ra. 
 4. Có tinh thần Fairplay, tuyệt đối không có hành vi gian lận khi tham gia cá cược. Nếu hệ thống phát hiện thành viên vi phạm hoặc có ý vi phạm, thì ngay lập tức hủy tư cách thành viên mà không cần thông báo trước. Các hành vi cấu kết hoặc cố gắng để thông đồng, tham gia trực tiếp hay gián tiếp với mục đích trục lợi khuyến mãi từ MAY88 cũng được xếp vào hành vi gian lận và bị xử lý không khoan nhượng.
 5. Không sử dụng dịch vụ, thiết bị và phần mềm hay thông tin gây ảnh hưởng đến hoạt động của MAY88. Mọi cố gắng làm mất cân bằng trong hoạt động cá cược như sử dụng gián điệp mạng, phần mềm, nguồn dữ liệu không minh bạch đều bị xem là không hợp lệ.
 6. Người chơi không được sử dụng hoặc có ý định sử dụng tài khoản mở tại MAY88 để thực hiện, hoặc cho người khác sử dụng tài khoản vào các hoạt động phi pháp như lừa đảo hay rửa tiền. 
 7. Việc tham gia MAY88 là hành động tự nguyện, người chơi tự chịu trách nhiệm cho mọi quyết định của mình khi tham gia bất kỳ nội dung nào trên trang cược, bao gồm cả việc tham gia các sự kiện khuyến mãi và quy trình đặt cược.

ĐIỀU KHOẢN LIÊN QUAN

Quyền - Nghĩa vụ của MAY88

 • MAY88 có toàn quyền sở hữu, sử dụng dữ liệu, thông tin được phía người chơi cung cấp để hỗ trợ, kiểm tra hoạt động cá cược của người chơi tại trang cược. MAY88 có quyền cập nhật, sửa đổi thông tin phù hợp theo tiêu chí hoạt động, bất kỳ thời điểm nào hệ thống thấy cần thiết.
 • Là đơn vị cung cấp không gian trò chơi, MAY88 có nghĩa vụ mang đến thị trường các sản phẩm đạt chuẩn, xử lý giao dịch nhanh chóng, hỗ trợ các thông tin ngay lập tức khi khách hàng cần.

Quyền - Nghĩa vụ của quý khách hàng

 • Người chơi tại MAY88 được cấp quyền sử dụng các thông tin, dữ liệu bao gồm các chương trình ưu đãi, dữ liệu thể thao, các danh sách cố định, tư liệu, kết quả, thống kê, các con số cược và tỷ lệ cược cho quá trình tham gia.
 • Khi truy cập, đăng ký và trở thành thành viên MAY88, Quý khách hàng được xem là đã chấp nhận và tuân thủ tất cả các điều kiện hệ thống đưa ra và có tránh nhiệm tuân thủ các điều kiện trên. 
 • Việc thường xuyên kiểm tra và cập nhật các quy định về Chương trình Khuyến mãi, thông báo mới của hệ thống cũng là nghĩa vụ của thành viên. Khi phát hiện lỗi, sai sót, vui lòng liên hệ ngay cho bộ phận hỗ trợ để xử lý và giải đáp.