GIẤY PHÉP

MAY88 được đăng ký tại European Parliament and Commission Transparency Registry với giấy phép số C-39017 vào tháng 10/2016. 

Hiện là thành viên trực thuộc Hiệp hội Cá cược và Trò chơi châu Âu - EGBA (European Gaming & Betting Association). 

Địa chỉ: Rolfsbuktveien 4D, 1364 Oslo, Na Uy

 

 

 

GIẤY PHÉP

MAY88 được đăng ký tại European Parliament and Commission Transparency Registry với giấy phép số C-39017 vào tháng 10/2016. 

Hiện là thành viên trực thuộc Hiệp hội Cá cược và Trò chơi châu Âu - EGBA (European Gaming & Betting Association). 

Địa chỉ: Rolfsbuktveien 4D, 1364 Oslo, Na Uy