HƯỚNG DẪN RÚT TIỀN

1. Rút tiền qua ngân hàng

Bước 1: Quý khách đăng nhập vào MAY88 chọn mục Nạp Tiền => Rút tiền qua ngân hàng.

Bước 2: Quý khách điền đầy đủ thông tin rút tiền

 • Chọn ngân hàng: Quý khách chọn ngân hàng muốn rút về.
 • Số tài khoản: Điền số tài khoản mà Quý khách muốn nhận tiền.
 • Tên người nhận: Điền tên chủ số tài khoản muốn nhận
 • Số tiền: Điền số tiền muốn rút tương ứng 1Đ = 1000VND (Ví dụ: 1.000.000 vnđ điền 1.000)
 • Xác nhận số điện thoại: Quý khách điền đúng 5 số cuối của số điện thoại đã đăng ký tại MAY88.

Bước 3: Nhấn nút RÚT TIỀN, chờ ít phút để hệ thống kiểm tra và chuyển tiền đến tài khoản của Quý khách.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho việc điền sai thông tin nhận tiền hoặc tài khoản bị HACK.

2. Rút tiền qua thẻ cào

Bước 1: Quý khách đăng nhập vào MAY88 chọn mục Nạp Tiền => Rút tiền qua thẻ cào.

Bước 2: Quý khách điền đầy đủ thông tin rút thẻ cào.

 • Chọn nhà mạng: Click chọn nhà mạng Quý Khách muốn rút thẻ.
 • Nhập số tiền muốn rút: Chọn mệnh giá thẻ.
 • Số lượng thẻ: Chọn số lượng thẻ ứng với mệnh giá đã chọn
 • Xác nhận số điện thoại: Quý khách điền đúng 5 số cuối của số điện thoại đã đăng ký tại MAY88.

Lưu ý: Vui lòng chọn đúng mệnh giá và nhà mạng, nếu chọn sai chúng tôi không chịu trách nhiệm.

Bước 3: Nhấn vào rút tiền và chờ hệ thống xử lý
Sau khi nhấn rút tiền Quý khách vào mục lịch sử giao dịch để lấy thông tin thẻ cào. 

Lịch sử giao dịch chỉ hiện trong vòng 12h, Quý khách sau khi rút thẻ cào vui lòng lấy thông tin thẻ nạp ngay tại mục lịch sử giao dịch.

HƯỚNG DẪN RÚT TIỀN

1. Rút tiền qua ngân hàng

Bước 1: Quý khách đăng nhập vào MAY88 chọn mục Nạp Tiền => Rút tiền qua ngân hàng.

Bước 2: Quý khách điền đầy đủ thông tin rút tiền

 • Chọn ngân hàng: Quý khách chọn ngân hàng muốn rút về.
 • Số tài khoản: Điền số tài khoản mà Quý khách muốn nhận tiền.
 • Tên người nhận: Điền tên chủ số tài khoản muốn nhận
 • Số tiền: Điền số tiền muốn rút tương ứng 1Đ = 1000VND (Ví dụ: 1.000.000 vnđ điền 1.000)
 • Xác nhận số điện thoại: Quý khách điền đúng 5 số cuối của số điện thoại đã đăng ký tại MAY88.

Bước 3: Nhấn nút RÚT TIỀN, chờ ít phút để hệ thống kiểm tra và chuyển tiền đến tài khoản của Quý khách.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho việc điền sai thông tin nhận tiền hoặc tài khoản bị HACK.

2. Rút tiền qua thẻ cào

Bước 1: Quý khách đăng nhập vào MAY88 chọn mục Nạp Tiền => Rút tiền qua thẻ cào.

Bước 2: Quý khách điền đầy đủ thông tin rút thẻ cào.

 • Chọn nhà mạng: Click chọn nhà mạng Quý Khách muốn rút thẻ.
 • Nhập số tiền muốn rút: Chọn mệnh giá thẻ.
 • Số lượng thẻ: Chọn số lượng thẻ ứng với mệnh giá đã chọn
 • Xác nhận số điện thoại: Quý khách điền đúng 5 số cuối của số điện thoại đã đăng ký tại MAY88.

Lưu ý: Vui lòng chọn đúng mệnh giá và nhà mạng, nếu chọn sai chúng tôi không chịu trách nhiệm.

Bước 3: Nhấn vào rút tiền và chờ hệ thống xử lý
Sau khi nhấn rút tiền Quý khách vào mục lịch sử giao dịch để lấy thông tin thẻ cào. 

Lịch sử giao dịch chỉ hiện trong vòng 12h, Quý khách sau khi rút thẻ cào vui lòng lấy thông tin thẻ nạp ngay tại mục lịch sử giao dịch.